Jehdi Aundi Aaun De Lyrics

Hindi Lyrics Version

देसी क्र्यू, देसी क्र्यू..

चड्दगी सी आख के मलांग यार नू
साइड उत्ते ला लेया में फेर कार नू
चड्दगी सी आख के मलांग यार नू
साइड उत्ते ला लेया में फेर कार नू

ओये 10 12 साले साद सॉंग सुन ले
फेर पहल दिट्ती अप्पा पेग चार नू
जड़ चड़ेया सरूर तोड़ा हो गेया गरूर
फिर सोचेया की ज़िंदगी जीओंडे
सोचेया की ज़िंदगी जीओंडे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे

फ्यूचर प्लॅनिंग�आ ने डन जट्ट दी
आओगी कॅनडा विचो ऋण जट्ट दी

फ्यूचर प्लॅनिंग�आ ने डन जट्ट दी
आओगी कॅनडा विचो ऋण जट्ट दी
खुशी भवें घमी घुट्त ला लेने आ
मड तो ही हॉबी रही फन जट्ट दी

होवे सिर जेहा घूमडी
नाम यूयेसेस दा भूल्ौंडी
बिना पनियो ग्लषसा विच पऔन दे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे

चड्दगी सी जड़ जट्ट नू हन्नाने
यार बनाए बथेरे
नि पहला ठेका दूजा ताना
कुझ पक्के यार मेरे

नि दिल दरिया सी जट्ट दा हनने
वास विच सी ना तेरे

नि भीड़ विच खड्ड नखरों
हुन्न शो वेखी तू मेरे
भीड़ विच खाद नखरों
हुन्न शो वेखी तू मेरे
भीड़ विच खाद नखरों

खड्ड नखरों!

बननेया नि बुला ना अखरोट जट्ट ने
सुख नाल कमाए एन्ने नोट जट्ट ने

बननेया नि बुला ना अखरोट जट्ट ने
सुख नाल कमाए एन्ने नोट जट्ट ने
गोल्डी ते सत्ता खरे यार मिल गये
मारी आ टीकाने उत्ते चोट जट्ट ने

विकी गिल नू बुलाया
गीत बैठ के लिखाया
हाल टत्टिया गल्लां कुझ पऔन दे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे

जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे
जेहदी औंडी ओन दे
वे जेहदी औंडी ओन दे