grip

Hindi Lyrics Version

देसी क्र्यू, देसी क्र्यू….

 

हो रखड़े ग्रिप जीवेन 32 बोर ते
उंज हाथ तू जतती दा कड़े फदेया ही ना

जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना
जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना

वे विलायती कारतूस फूकदा ना राजदा
मैनउ ना दावाया कड़े सूट छाज्ज दा

वे विलायती कारतूस फूकदा ना राजदा
मैनउ ना दावाया कड़े सूट छाज्ज दा
वे मिंता च यारा पीछे लड़ पैना आए
मेरे पाख विच कड़े खदेया ही ना

जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना
जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना

किट्ता तू प्लान कोई ट्रिप वी नही
कतेया दा सद्दी कोई पिक वी नही

कड़े किट्ता तू प्लान कोई ट्रिप वी नही
हाए कतेया दा सद्दी कोई पिक वी नही
ख़ौरे कड़ो एल.आ देखना आए नार ने
देखले एलांटे तैतों सारेया ही ना

जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना
जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना

वे लड़’दा आए वध घाट्ट प्यार कारदा
निक्की निक्की गॅलन तकरार कारदा

वे लड़’दा आए वध घाट्ट प्यार कारदा
निक्की निक्की गॅलन तकरार कारदा
वे मोझू खेडे वालेया मंदीप मावी आ
मेरे वांगु दिल कड़े हारेया ही ना

जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना
जिन्ना हत्यारा ते यारा दा कारडाए
ओन्ना तू जतती दा कड़े करेया ही ना